25-05-2023 – Fiscaal partnerschap vanaf 2011

Fiscaal partnerschap 2011

Op 1 januari 2011 veranderen sommige regels voor fiscaal partnerschap.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan verandert er meestal niets.

Als u ongetrouwd samenwoont, kunt u alleen in bepaalde situaties als fiscale partners worden aangemerkt.

U leest hier wat de veranderingen in 2011 zijn. Ook leest u wat fiscaal partnerschap is en wat de gevolgen zijn.

Wat is fiscaal partnerschap?

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten, samenwoners (partners) of huisgenoten voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. U mag dan het saldo van bijvoorbeeld de aftrek eigen woning onderling verdelen. Het maakt niet uit welke verdeling u maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan dan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor hebt u het grootste belastingvoordeel.

Samenwoners (partners) en huisgenoten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om fiscale partners te zijn.

U bent getrouwd.

U bent fiscale partners.

 

U bent geregistreerd partner.

U bent fiscale partners.

 

U woont samen en hebt een notarieel samenlevingscontract.

U bent fiscale partners.

 

U woont samen en hebt samen een kind of u heeft het kind erkend.

U bent fiscale partners.

 

U woont samen en hebt samen een eigen woning.

U bent fiscale partners.

 

U woont samen en bent pensioenpartners.

U bent fiscale partners.

 

U woont samen en er staat ook een minderjarig kind van een van u beiden op het adres ingeschreven.

U bent vanaf 2012 fiscaal partner.

 

Let op:

Is er sprake van verhuur op zakelijke gronden.

U bent dan geen fiscaal partner.

 

U heeft een partner in een verzorgingstehuis.

U kunt verzoeken om als fiscaal partner aangemerkt te worden.

 

U woont samen, maar hebt geen (notarieel) samenlevingscontract en u hebt samen geen kind, geen eigen woning of bent niet als pensioenpartners aangemeld.

U bent geen fiscale partners.

Let op!

Als u samenwoont, moet u allebei op hetzelfde adres bij de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven.

 

Let op:

Voor de toeslagen, zijn de regels op 1 na hetzelfde als voor fiscale partners.

Indien 1 van uw medebewoners in 2014 toeslagpartner was, geldt dat ook voor het daaropvolgende jaar.