25-05-2023 – Eigen risico voor WGA en Ziektewet of niet

Eigen Risicodrager voor WGA en ZW of niet.

Bij een ziekte van een werknemer dient u behoudens de periode van 2 jaar ziekteverzuim 10 jaar arbeidsongeschiktheid door te betalen. Deze periode wordt gedragen door het UWV.

De werkgever kan zich echter ook bij een verzekeringsmaatschappij aanmelden en dus zodoende Eigen Risicodrager voor de WGA en/of ZW worden. Voor allebei kan er apart een keuze gemaakt worden.

Indien de werkgever op dat moment een zieke werknemer heeft, kan dit enorme nare gevolgen hebben zoals dus 10 jaar arbeidsongeschiktheid doorbetalen.

De werkgever kan per halfjaar kiezen om Eigen Risicodrager voor de WGA en/of ZW te worden of terug te keren naar verzekering door het UWV.

Ook voor de terugkeer dient met ziekte van een werknemer rekening te houden.

De keuze dient wel 3 maanden van tevoren aangemeld te worden.

Voor de IVA is een eigen risico nog niet mogelijk.

In 2014 is er nog een WGA vorm bijgekomen, de WGA voor tijdelijke en/of flexibele arbeidscontracten.

Voor de WGA – Tijdelijke en/of flexibele arbeidscontracten is het mogelijk om per 1 januari 2017 Eigen Risicodrager te worden. Voor bestaande eigen risicodragers voor de WGA is het vanaf 1 januari 2017 zowel voor vaste als flex werknemers.