25-05-2023 – Onze werkzaamheden

by benancy

Voor het voordelig en juist verwerken van uw administratie, loonadministratie etc. zijn er toch enkele spelregels nodig om dit zo soepel en accuraat mogelijk te laten verlopen.

Allereerst is de beste oplossing om zelf zo regelmatig mogelijk uw bankafschriften met daaronder de bijbehorende stukken in een ordner te plaatsen.

Niets is vervelender om een enorme stapel te moeten doorzoeken om deze vervolgens op datum te leggen om deze dan vervolgens in een ordner te stoppen.

Ditzelfde doet u met uw kasstukken en het blad uit het (klad)kasboek.

Indien u met een verkoopboek werkt de kopiefacturen op volgorde van factuurnummer in de desbetreffende debiteurenordner op te bergen.

Bij de te betalen facturen dient u deze op datum in de crediteurenordner te stoppen.

Indien u geen in/verkoopboek gebruikt doet u de (kopie)facturen en evt. te betalen facturen voorin de bankordner.

U kunt dan ook op deze wijze exact zien welke bedragen u nog dient te ontvangen of te betalen.

Op het moment van betaling komen deze (kopie)facturen automatisch achter het desbetreffende bankafschrift of evt. in de kas terecht.

Dit is de eenvoudigste werkwijze en volstaat bij de meeste (kleine) ondernemers.

Bij de wat grotere ondernemers kan het soms handig zijn en is het in het algemeen verplicht om de te ontvangen (kopie)facturen in een aparte ordner te plaatsen en boeken wij dit in een verkoopboek.

Ditzelfde geldt voor de te betalen facturen.

Wij boeken dit dan in een inkoopboek.

Per maand of kwartaal, al naar gelang u aangifte omzetbelasting en/of loonheffing dient te doen, levert u zo spoedig mogelijk na deze periode uw administratie bij ons in.

Op deze manier kunnen wij zorg dragen, dat tijdig aangifte omzetbelasting en/of loonbelasting gedaan wordt, zodat u nooit boetes van de belastingdienst kunt krijgen.

Momenteel is het ook mogelijk om de administratie online te doen en om de boekhouding grotendeels automatisch via inscannen van facturen en bankstukken te verwerken.

Voor de ondernemers, welke personeel in dienst hebben, betekent dit tevens, dat na afloop van de kalendermaand (bij maandlonen) en uiteraard na een 4 weekse periode zo spoedig na afloop van deze periode de gegevens voor de verwerking van de lonen aangeleverd dienen te worden.

Bij aannemen of ontslag van een personeelslid dient dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven te worden in verband met tijdige aan- of afmelding bij de belastingdienst etc.

Bij nieuw personeel dient o.a. een kopie van een paspoort of ID kaart, loonbelastingverklaring en overige gegevens zoals telefoonnummer, bankrekening- of girorekeningnummer en burgerlijke staat aan ons doorgegeven te worden.

Dit is in het kort de werkwijze voor aanlevering van gegevens voor administratie en/of loonadministratieverwerking.

Deze methode gebruiken wij om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Uiteraard is dit slechts een greep uit de werkzaamheden, welke wij voor u kunnen doen.

Wij hebben in de 45 jaar dat wij bestaan, bewezen dat onze methode van werken uitstekend voldoet.