25-05-2023 – Proeftijd goed regelen

Een proeftijd is bedoeld om wederzijds tussen werkgever en werknemer te kunnen kijken of aan elkaars verwachtingen voldaan wordt.

De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen.

Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen het arbeidscontract onmiddellijk verbreken.
Degene die het contract binnen de proeftijd opzegt, moet de ander daarvan de reden schriftelijk uitleggen, indien de ander daarom verzoekt.

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract dat korter duurt dan 2 jaar, maar minimaal 6 maanden en 1 dag.
  • een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren bij:

  • een vast dienstverband
  • een tijdelijk dienstverband voor 2 jaar of langer

LET OP.

Als u de werknemer tijdens deze proeftijd ontslaat om een andere reden dan ongeschiktheid voor zijn of haar functie, kan het ontslag worden aangevochten en kan u schadeplichtig worden.

Het dient aanbeveling om hier rekening mee te houden.