25-05-2023 – De ondernemer en pensioenvoorziening

by benancy

De ondernemer en de pensioenvoorziening.

Indien een ondernemer op geen enkele wijze een pensioen op heeft gebouwd, zal er in principe in vanaf de AOW-leeftijd alleen recht bestaan op AOW.

Dit is in principe te weinig om van te leven, zeker de eerste jaren na pensionering en staking van de onderneming.
In de eerste jaren na pensionering zullen vaak nog wat kosten nakomen uit onderneming en zal er vaak nog belasting over voorgaande jaren betaald dient te worden.

Verder is de AOW nog afhankelijk van een aantal andere factoren.
AOW wordt alleen opgebouwd bij het wonen in Nederland (periodes in het buitenland worden in principe gekort)
Indien de partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt is en inkomen geniet zal ook een korting worden toegepast.

Vaak is een ondernemer op latere leeftijd pas met een onderneming begonnen en heeft deze middels een dienstbetrekking wat pensioen opgebouwd.
De hoogte van het opgebouwde pensioen is afhankelijk van de periode van de dienstbetrekking(en) en hoe jonger de ondernemer voor zichzelf is begonnen, hoe lager het opgebouwde pensioen uit dienstbetrekking(en) zal zijn.
Dit kan dus relatief een te laag bedrag voor pensioenvoorziening zijn.
Jaarlijks zal de pensioenverzekeraar uit een bepaalde bedrijfstak de (ex)werknemer informeren over dit bedrag.

Soms wordt toch ongemerkt een bepaalde pensioenvoorziening opgebouwd zoals het afbetalen van de schuld van het eigen huis.
Dit betekent dat bij pensionering geen rente en aflossing meer betaald hoeft te worden.
Fiscale bijtelling van huurwaardeforfait is ook niet meer nodig. Deze regeling (Wet Hillen) wordt per 1 januari 2019 afgebouwd.

Dus dit betekent in principe vergeleken met anderen, die geen eigen huis hebben en huur moeten betalen, dat er dan huur bespaard wordt.
Zodoende is de AOW dan alleen maar nodig om in het levensonderhoud te voorzien.
Hopelijk is er niet teveel achterstallig onderhoud aan de eigen woning, anders zal dit ook uit de AOW betaald moeten worden.
Soms is een verkoop van de onderneming mogelijk en kan de opbrengst hiervan als direct ingaand pensioen gebruikt worden.

Veel ondernemers hebben hun hele werkzame leven (bv. tot de AOW-leeftijd) hard gewerkt en hebben het plan om van hun pensionering te genieten en leuke dingen te gaan doen zoals bv. reizen.
Daarvoor is dus geld nodig en zal een goede pensioenvoorziening een noodzaak zijn.

Al met al is het belangrijk om eens te bekijken hoeveel inkomen u nodig denkt te hebben na uw AOW leeftijd en uw pensioenvoorziening eens te laten bekijken en eventueel een passende (aanvullende) pensioenvoorziening te regelen.

Wij kunnen eventueel bemiddelen bij een betrouwbare verzekeringsagent om een pensioenberekening te laten maken om te kijken of nog een (aanvullende) pensioenvoorziening noodzakelijk is.

In het kader van onze bekende service zullen wij u hiermee zodoende op de juiste wijze bijstaan.