25-05-2023 – Arbeidsovereenkomsten

by benancy

Contract voor onbepaalde tijd

Hier kan maximaal een proeftijd van 2 maanden worden overeengekomen.  Zie ook ons artikel Proeftijd goed regelen.

Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Het contract kan op fulltimebasis of op parttimebasis worden aangegaan.

Indien u de medewerker na de proeftijd wilt ontslaan, zult u een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV of het contract moeten laten ontbinden door de kantonrechter.

Ontslag is alleen mogelijk als u aannemelijk kunt maken dat de noodzaak daadwerkelijk aanwezig is.
Het ontslag dient overigens schriftelijk te worden aangezegd.
In de praktijk zal ontslag wegens economische redenen wel worden verleend.
Na toestemming dient nog de opzegtermijn in acht te worden genomen.

Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand en voor de werkgever maximaal 6 maanden.

Wij zullen hier enkele bijzondere vormen van arbeidscontracten behandelen.

MIN-MAX-Overeenkomst

Indien er nog onzekerheid is over de te werken uren, kunt u deze vorm van een arbeidscontract gebruiken.
In deze overeenkomst spreekt u af hoeveel uren u minimaal uitbetaald per periode en hoeveel uren de werknemer maximaal zal werken.
Het verschil tussen het minimaal en maximaal aantal uren hoeft u alleen uit te betalen wanneer de medewerker deze uren echt werkt.

OPROEP-Overeenkomst

Indien u op onregelmatige perioden personeel nodig heeft, kunt u kiezen voor een oproepovereenkomst.

Er zijn 2 vormen van oproepcontracten.

Het oproepcontract zonder opkomstverplichting.

Hierbij bent u niet verplicht de oproepkracht op te roepen en de oproepkracht is niet verplicht aan u oproep gevolg te geven.
Elke keer dat u de werknemer oproept, sluit u in principe een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het oproepcontract met opkomstverplichting

Dit is een gewone arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer verplicht wordt aan een oproep gehoor te geven.
Sluit u een contract voor minder dan 15 uur per maand of is niet bekend voor welke periodes u deze oproepkracht oproept, dan heeft de oproepkracht recht op tenminste uitbetaling van 3 uur loon per oproep.
Deze bepaling geldt eveneens indien u verzuimd een duidelijk aantal te werken uren per week afspreekt.

Het Nul-urencontract

Bij dit contract is er gewoon sprake van een normale arbeidsovereenkomst maar er zijn alleen geen uren afgesproken, dit mag 6 maanden volgehouden worden, daarna moet er een gemiddeld aantal uren uitgekomen zijn over de laatste 3 maanden, waarvoor de werknemer dan in dienst blijft. Deze 6 maanden kan in de CAO vervangen worden door een andere termijn. Vanaf 2020 geldt dat na 12 maanden op basis van een nul-urencontract gewerkt te hebben de werkgever verplicht is een contract met een vast aantal uren aan te bieden en deze uren moeten gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren van die laatste 12 maanden.