25-05-2023 – Waarom een boekhouding bijhouden ?

by benancy

Als u het verschil neemt tussen het saldo op uw bank of giro en uw portemonnee aan het eind van het jaar en daarvan aftrekt het saldo van het begin van het jaar en daarbij optelt wat u privé heeft opgemaakt, weet u toch direct hoeveel winst u heeft gemaakt???????

Dat zou zo zijn als u niet met btw., investeringen, afschrijvingen, nog te betalen of te ontvangen rekeningen en fiscale correcties etc. te maken heeft.

Maar u wilt ook vast wel weten, waar uw kosten liggen en hoe hoog uw omzet is geweest.

Ook voor het nazoeken van bepaalde kosten is een rekeningkaartje van bv. autokosten wat makkelijker te bekijken dan een jaar bankafschriften.

Tevens verplicht de belastingdienst u als onderneming om een boekhouding bij te houden.

Verder zal een bank, indien u een rekening-courant krediet heeft, een compleet jaarrapport eisen.

Dus resumerend kunt u stellen, dat een goed gevoerde boekhouding een noodzaak is.

Een voordeel van een goed gevoerde boekhouding verdient zichzelf terug.

Al is het alleen maar op fiscaal gebied.

Voor het verwerken van de div. aangiftes zoals omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting etc. is een administratie ook een pure noodzaak.

Wie kan nu het beste een boekhouding voor u voeren.

In eerste instantie kunt uzelf in elk geval, zeker omdat u exact weet, wat er allemaal in uw bedrijf gebeurt, het grootste gedeelte zelf doen bv. het opbergen van de stukken bij de bank en het op datum leggen van de kasstukken bij het (klad)kasboek.

Indien u personeel heeft uiteraard de uren en dagen die een personeelslid heeft gewerkt, bijhouden voor de loonberekening.

Ook de vakantiedagen dienen bijgehouden te worden.

Indien u zelf uw boekhouding wil doen, zult u een boekhoudpakket dienen aan te schaffen. Tegenwoordig kunt u dat ook online doen. alleen bij vragen loopt dat niet lekker.

Deze zijn inclusief jaarlijks onderhoud (contributie) vaak nogal prijzig en indien u geen boekhoudkundige opleiding heeft niet eenvoudig zelf te doen mede gezien het feit, dat tijdens het boeken u toch ook een behoorlijke dosis fiscale kennis nodig heeft om alles op de juiste wijze te boeken.

Tevens komt daar tegenwoordig bij dat div. aangiftes elektronisch verzonden dienen te worden.

Elk behoorlijk boekhoudpakket kan dit.

De makkelijkste methode is toch het uitbesteden aan een administratiekantoor aangezien deze bij het boeken van de administratie evt. problemen tijdig kan onderkennen en zodoende de juiste adviezen zal geven.

Tevens krijgt u na verwerking van elke periode een winst/verliesberekening zodat u op de hoogte blijft van uw bedrijfsresultaten.

Tevens krijgt u een kostenoverzicht, zodat u de kosten evt. kunt bewaken.

Aan de hand van de administratie kunnen tijdig de div. aangiftes op de juiste manier gedaan worden en aan het eind van het jaar kan zodoende aan de hand van de jaaruitdraai, na de div. fiscale correcties, afschrijvingen, evt. voorraadmutaties, verplicht privégebruik etc., het jaarrapport gemaakt worden.

Zeker nu elektronisch aangifte voor omzetbelasting, loonheffing en inkomstenbelasting gedaan moet worden, is het van belang om een juiste boekhouding te voeren.

Een goed administratiekantoor kan u ook behulpzaam zijn indien u zelf met een boekhoudpakket besluit te gaan werken.

Een optie is dan om hetzelfde boekhoudpakket te nemen als het administratiekantoor, die zodoende door het inlezen van een USB-stick, cd-rom of evt. via e-mail de gegevens kunnen controleren en terugkoppelen om zodoende toch redelijk eenvoudig de div. aangiftes te kunnen doen en aan de hand van de gevoerde administratie uiteindelijk een jaarrapport vervaardigen.

U kunt ook de administratie online doen en ons de administratie laten controleren.

Er is tegenwoordig ook een optie om stukken in te scannen en naar de administratie te verplaatsen en ze op die manier te boeken.

U kunt de administratie ook uitbesteden aan een accountantskantoor maar deze zijn aanzienlijk duurder en voor een kleine ondernemer niet noodzakelijk.