15-03-2021 – Belastingvrije vergoedingen voor werknemers.

Korte uitleg werkkostenregeling:

Met deze regeling kunt u vanaf 2015 binnen de vrije ruimte, dit is 1,2 % van de totale fiscale loonsom belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen blijven geven aan u personeel. Als u boven deze grens uitkomt dan is alles daarboven belast met 80 % eindheffing. Hier moet echter wel een duidelijke administratie van bijgehouden worden. In de administratie betekent dit een apart rekeningnummer voor de vrije ruimte vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2020 is de vrije ruimte 1,7 % van de loonsom tot de fiscale loonsom van € 400.000, daarboven is het 1,2 %.

Omdat deze regeling continue wordt bijgestuurd vanuit de overheid, wijzigt er veel. Voor de laatste stand van zaken kunt u altijd direct contact met ons opnemen.

Voor 2020 en 2021 geldt er i.v.m. Corona een vrije ruimte van 3 % over de fiscale loonsom tot € 400.000,-. Voor de loonsom boven de € 400.000,- is de ruimte in 2020 gewoon 1,2 % en 2021 is deze ruimte 1,18 %.


Oude regeling:

Consumpties (koffie, thee, fris, snack, gebak, fruit etc.) tijdens werktijd verstrekt, zijn belastingvrij.
Er gelden normbedragen als de werkgever de consumpties vergoedt, dit bedrag is per week € 3.05.

Maaltijden kunnen belastingvrij worden vergoed als ze meer dan een bijkomstig zakelijk karakter hebben, bijv. bij koopavonden, dienstreizen, zakelijke besprekingen. U kan dan besluiten om de werkelijke kosten te vergoeden of de normbedragen die hier voor staan.

Werkkostenregeling:

Consumpties (koffie, thee, fris, snack, gebak, fruit etc.) tijdens werktijd verstrekt en onder bepaalde condities na werktijd, zijn belastingvrij.
Als de werkgever de consumpties vergoedt is het loon of het valt in de vrije ruimte.

Maaltijden kunnen belastingvrij worden vergoed als ze meer dan een bijkomstig zakelijk karakter hebben, bijv. bij koopavonden, dienstreizen, zakelijke besprekingen. U kan dan besluiten om de werkelijke kosten te vergoeden of de normbedragen die hier voor staan.


Oude regeling:

Een vergoeding voor vakbondscontributie is onbelast.

Werkkostenregeling:

Een vergoeding voor vakbondscontributie is niet onbelast maar kan wel in de vrije ruimte.


Oude regeling:

De werkgever mag onbelast veiligheids- en beschermende kleding zoals schoenen, brillen, lasbrillen etc. verstrekken. Tevens mogen medische keuringen vergoed worden.

Werkkostenregeling:

De werkgever mag onbelast veiligheids- en beschermende kleding zoals schoenen, brillen, lasbrillen etc. verstrekken. Tevens mogen medische keuringen vergoed worden. Echter als dit vergoed wordt mag dit alleen binnen de vrije ruimte vergoed worden.


Oude regeling:

Opleidingen, studies, congressen, seminars en cursussen die in het belang van het functioneren van de werknemer zijn, kunnen onbelast vergoed worden. Vakliteratuur, gereedschap kunnen in dit kader ook belastingvrij vergoed worden.

Werkkostenregeling:

Opleidingen, studies, congressen, seminars, cursussen en vakliteratuur die in het belang van het functioneren van de werknemer zijn, kunnen onbelast vergoed worden.

Gereedschap kan in dit kader ook belastingvrij vergoed worden mits het voor 90 % zakelijk gebruikt wordt of op de werkplaats blijft. Anders is het factuurbedrag (incl. b.t.w.) loon voor de werknemer, of het valt in de vrije ruimte.


Oude regeling:

Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van personeelsfeesten, personeelsreizen en personeelsverenigingen worden tot een maximum van € 454,- vrijgesteld indien 3/4 van de werknemers recht hebben op deze vergoedingen of verstrekkingen.

Werkkostenregeling:

Personeelsfeesten, personeelsreizen en personeelsverenigingen etc.. worden voor het factuurbedrag (incl. b.t.w.) tot het loon van het personeel gerekend, of het valt in de vrije ruimte.


Oude regeling:

Vergoedingen voor de telefoon, 2e telefoon, kabel/ADSL en ISDN worden vrijgesteld als sprake is van meer dan 10 % zakelijk gebruik.

Werkkostenregeling:

Vergoedingen voor de telefoon, 2e telefoon, kabel/ADSL en ISDN zijn loon voor de werknemer of het kan in de vrije ruimte geplaatst worden.


Oude regeling:

Bedrijfsfitness op de werkplek wordt op nihil gewaardeerd, fitness buiten de werkplek is vrijgesteld als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals een vaste locatie voor fitness buiten de werkplek of in vestigingen van één fitnessbedrijf waar een overeenkomst mee afgesloten is. Voor bepaalde beroepsgroepen zoals b.v. brandweerman,militair, duiker geldt dus een uitzondering.

Werkkostenregeling:

Bedrijfsfitness op de werkplek is onbelast, maar buiten de werkplek is het loon voor de werknemer of het mag binnen de vrije ruimte.


Oude regeling / Werkkostenregeling:

Voor werknemers die hoofdzakelijk (70 % of meer) op een vaste plaats werken, kan een onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald, alsof zij het gehele jaar op die plaats werken. 70 % is in dit geval zodoende 36 weken.

Reiskosten mogen door de werkgever, ook voor woon-werkverkeer, tot 0.19 euro per kilometer worden vergoed, ongeacht de manier van reizen.


Oude regeling / Werkkostenregeling:

De werkgever mag schade of verlies van persoonlijke eigendommen van de werknemer vergoeden maar moet daar eindheffing over betalen.


Oude regeling:

Bij telewerken bij tenminste 1 dag per week mag de werkgever eens per 5 jaar een onbelaste vergoeding van 1.815, – euro voor het inrichten van de werkplek, vergoeden.
Er moet dan wel een overeenkomst voor telewerken opgesteld worden.

Werkkostenregeling:

Inrichting van de werkplek thuis is voor de werknemer loon of valt in de vrije ruimte.


Voor verdere mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.
Wij kunnen dan verder voor u bekijken wat de overige mogelijkheden zijn.