25-05-2023 – Premievrijstelling WIA / WAO en WW voor uitkeringsgerechtigde werknemers

by benancy

Oude regeling (voor 2018)

Indien u een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt van 56 jaar of ouder (voor 1 januari 2015 was dit 50 jaar) krijgt u maximaal € 7.000,– korting per jaar op de premie bij een dienstverband van 36 uur per week. Bij een lager aantal uren een evenredige korting.

Dit is gedurende maximaal gedurende 3 jaar.

Bij de uitkeringsinstantie dient wel een bewijs van uitkering aangevraagd (doelgroepverklaring) te worden.

De regeling stopt bij het bereiken van de AOW leeftijd (voor 1 januari 2015 was dit 62 jaar).

Als u een uitkeringsgerechtigde aanneemt in 2014 van 18 tot 27 jaar, met een contract van minimaal 6 maanden en minimaal 32 uur in de week, dan krijgt u ook een premiekorting van € 3.500,-. De korting is voor 2 jaar en gaat in op 1 juli 2014.

Bij de uitkeringsinstantie dient wel een bewijs van uitkering aangevraagd (doelgroepverklaring) te worden.

Nieuwe regeling per 1 januari 2018

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.

Het maximale bedrag aan LKV wat de werkgever kan ontvangen bedraagt € 6.000,- per kalenderjaar voor maximaal 3 jaar, per werknemer. Dit wordt aan het eind van het jaar in één keer uitbetaald door de belastingdienst.
De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de verloonde uren per jaar.

De regeling stopt bij het bereiken van de AOW leeftijd.

Ook voor werknemers tussen de 18 en 20 jaar is er een tegemoetkoming voor de stijgende loonkosten. Indien werknemers tussen de 18 en 20 jaar het minimumloon verdienen of net iets meer dan komt de werkgever hiervoor in aanmerking. Deze tegemoetkoming wordt automatisch berekend door de belastingdienst aan de hand van de aangiften loonheffing.