25-05-2023 – De ondernemer en arbeidsongeschiktheid

by benancy

De ondernemer en arbeidsongeschiktheid.

Aangezien de overheid zich volledig heeft teruggetrokken wat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betreft, dient de ondernemer dit zelf te regelen.

Toch merken wij helaas, dat sommige ondernemers dit niet regelen.
De argumenten zijn: De AOV premie is te duur, ik ben gezond en word niet ziek en zo nog een aantal andere argumenten.


 

Inderdaad is de premie, afhankelijk van de branche, waarin de ondernemer werkt, wel prijzig.

Vaak wordt vergeten, dat deze premie fiscaal aftrekbaar is, dus dat verzacht de pijn wat.

De ondernemer realiseert zich vaak niet wat voor een risico hij of zij loopt.

Meestal wordt bij arbeidsongeschiktheid gedacht aan een griepje of iets dergelijks en dat is inderdaad nog wel te overzien.
Een weekje of indien wat heftiger, 2 weken geen inkomsten, moet wel te overzien zijn.
Een ondernemer hoort toch voor eventuele calamiteiten over een buffer bijvoorbeeld in de vorm van een (bedrijfs)spaarrekening te beschikken om zoiets te overbruggen.

Een gebroken arm of been met een genezingstijd van 6 weken wordt alweer wat moeilijker, maar moet toch ook wel te overzien zijn.

Indien zich een ernstiger ziekte of een ongeval voordoet, is er een groter probleem aanwezig.

Er wordt vaak alleen aan ziekte gedacht, maar de mogelijkheid van een bedrijfsongeval of een verkeersongeval is niet uit te sluiten en kan zeer nare gevolgen hebben.
De ondernemer met een aantal goede personeelsleden kan nog wel een tijdje voort, maar de kleine ondernemer is dan meteen uitgeteld.

Geen inkomsten meer, bepaalde kosten lopen nog door, claims kunnen soms verwacht worden omdat de ondernemer het werk waarmee deze bezig is niet of niet op tijd kan afmaken.

De ondernemer, die een partner heeft die een redelijk inkomen verdient, kan nog op de zak van de partner teren in de hoop dat er genezing mogelijk is en deze situatie van tijdelijke aard is.
Statistisch gezien zien we vaak dat partners van een arbeidsongeschikte dan afscheid nemen en is deze optie ook niet meer aanwezig.

Als deze mogelijkheid er niet is, kan de ondernemer niet op enige andere regeling terugvallen, dus de inkomsten houden volledig op.
Dit betekent afgezien van alle ellende van de ziekte of handicap dat er een beroep op de bijstand dient te worden gedaan.

Indien er een eigen huis aanwezig is zal deze dan “opgegeten” dienen te worden.
Vaak zal ook een faillissement volgen aangezien er toch veelal nogal wat kosten doorlopen en er vaak nog over voorgaande jaren belasting betaald moet worden.
Dit betekent toch in het algemeen, dat er ook beslag zal worden gelegd op de andere bezittingen van de ondernemer.

We raden ondernemers, die tegen een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering aanhikken, meestal aan om dan toch als basis maar een zo goedkoop mogelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en de hoogte van de uitkering niet te hoog te verzekeren.
Tevens kan een wat langere wachttijd ingebouwd worden.
Dit zal de premie aanzienlijk verlagen.

Deze premie is tenslotte ook nog fiscaal aftrekbaar.

Er is nog een andere mogelijkheid aanwezig en dat is een woonlastenverzekering.
Deze keert bij ziekte de kosten van alle woonlasten uit en dat kan betekenen afhankelijk van de vorm van de verzekering van:

  • De huur
  • De hypotheekrente
  • Gas/Elektra/Water
  • Gemeentelijke en provinciale belastingen
  • Verzekeringen betr. het pand
  • Overige kosten i.v.m. huisvesting

Dit is een redelijk alternatief aangezien dan alleen voor de kosten van levensonderhoud gezorgd hoeft te worden en de premie voor dit soort verzekeringen zijn aanzienlijk lager dan de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wij hopen hier toch een probleem aangekaart te hebben, waar over nagedacht dient te worden.

Wij kunnen eventueel bemiddelen bij een betrouwbare verzekeringsagent om een offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering te realiseren.

Zoals wij om onze service bekend staan, zullen wij u ook hier zodoende op de juiste wijze bijstaan.