25-05-2023 – Reiskostenvergoeding woon/werkverkeer

by benancy

De reiskostenvergoeding die onbelast voor een werknemer voor woon/werkverkeer vergoed kunnen worden, is € 0,19 per kilometer ongeacht welk eigen vervoermiddel hiervoor gebruikt wordt. (bijv. eigen auto, fiets, motor, openbaar vervoer) indien dit zelf betaald wordt.

Bijv. : Iemand woont 6 kilometer van het werk. Dat zijn 12 kilometers per dag woon/werkverkeer. Dit vermenigvuldigt u met € 0,19 en daaruit komt dan een vergoeding van € 2,28 per dag.

Deze vergoeding is met ingang van 2023 vastgesteld op € 0,21 per gereden kilometer. In bovenstaande voorbeeld komt de vergoeding per dag dan op € 2,52 uit.

U kunt deze vergoeding ook als een vaste vergoeding per maand geven, echter dient u dan wel te bepalen hoeveel werkdagen er per periode zijn. Hier dient u natuurlijk rekening te houden met feestdagen, snipperdagen, vakantie, ziekte etc. per periode.
Een leidraad hierin zijn 214 dagen die volgens de overheid als gewerkte dagen aangehouden mogen worden. In dit voorbeeld komt u dan uit op 214 x € 2,52 = € 539,28 / 12 = € 44,94.

Mocht u aan kunnen tonen dat er meer dan 214 dagen gewerkt wordt, dan mag u natuurlijk meer dagen voor deze berekening nemen.

Bij een enkele reisafstand van 75 kilometer of meer, dient er na het kalenderjaar een nacalculatie plaats te vinden van de werkelijk gewerkte dagen.

Reiskostenvergoeding mochten in 2020 gewoon doorbetaald worden, ondanks dat het reisgedrag vanwege Corona aangepast was. Deze goedkeuring loopt tot 1 april 2021. Vanaf deze datum gelden thuiswerkdagen niet meer als kantoordagen. Om voor deze goedkeuring in aanmerking te komen moesten er wel voor 13 maart 2020 afspraken gemaakt zijn omtrent deze reiskostenvergoeding.