25-05-2023 – Wat kunnen wij allemaal voor u betekenen.

by benancy

Wat mag u van ons administratiekantoor & belastingadviesbureau verwachten?

ADMINISTRATIE

Allereerst kunt u aannemen, dat aan de hand van de door u aangeleverde gegevens uw administratie uiterst secuur verwerkt wordt.

De daar uitvloeiende aangifte loon- en/of omzetbelasting zullen door ons tijdig bij de belastingdienst worden aangeleverd zodat u daarover geen zorgen zult hebben. Indien in de gegevens problemen worden geconstateerd, zullen wij z.s.m. contact met u opnemen om deze met u door te nemen en ze oplossen. Tevens verzorgen wij voor u opgaven indien nodig aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen etc . Ditzelfde geldt voor banken, financieringsmaatschappijen bij evt. aanvragen van kredieten.

LOONADMINISTRATIE

Bij aanlevering van de maandelijkse gegevens voor loonverwerking kunt u zo snel mogelijk de loonstroken voor uw werknemers verwachten.

Wij blijven voortdurend op de hoogte van evt. belastingwijzigingen, pensioenfondswijzigingen en CAO wijzigingen

Bij vragen of problemen over de door u aangeleverde gegevens zullen wij z.s.m. contact met u opnemen, zodat de loonuitdraai niet vertraagd wordt.

STARTENDE ONDERNEMERS

Voor startende ondernemers nemen wij uiteraard extra tijd, aangezien dit zich op termijn terugverdient door juiste aanlevering van gegevens en zodoende tot snellere werkwijze door ons en daardoor lagere kosten betekenen.

Voor een zgn. startersgesprek rekenen wij al zeker geen kosten en in de beginfase houden we rekening met de omvang van de bedrijfsactiviteiten etc. van de starter.

Verder verzorgen wij voor deze starters alle aanmeldingen die nodig zijn voor bv. de belastingdienst en overige instanties.

Wij adviseren over bv. investeringen, over beste bedrijfsvorm, bankkredieten, ondernemingsplannen, belastingfaciliteiten, pensioenen, subsidies etc., etc.

CONTRACTEN, OVEREENKOMSTEN

Wij vervaardigen voor u, op verzoek, of als het nodig of misschien zelfs verplicht zou zijn automatisch, de benodigde contracten zoals bv. :

V.o.f. contracten

Arbeidscontracten

Managementcontracten

Pensioencontracten

Huurovereenkomsten

JAARRAPPORTEN, DEPONERINGSVERSLAGEN

Onze jaarrapporten + toelichtingen zijn multifunctioneel d.w.z. leesbaar voor de cliënt, geschikt voor banken of overige financiële instanties en uiteraard naar de laatste fiscale eisen opgesteld.

De deponeringsverslagen voor de kamer van koophandel voldoen uiteraard ook aan alle eisen, welke daaraan gesteld zijn.

BELASTINGAANGIFTES

Wij verzorgen o.a. de volgende belastingaangiften:

Inkomstenbelasting

Omzetbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Dividendbelasting

Aangifte erfbelasting

Aangifte schenkbelasting

Wij houden ook in de gaten of er middelingsverzoeken moeten worden ingediend en of evt. belastingen met voorgaande of toekomstige jaren moeten worden verrekend.

Er zijn nog talloze andere belastingen en onze ondersteuning wordt ook voor deze zaken verleend.

COMPUTERONDERSTEUNING

Voor degenen, die zelf hun boekhouding willen bijhouden, geven wij ondersteuning bij de computerinstallatie, onderhoud en configuratie.

OPRICHTING VAN EEN B.V. OF INBRENG VAN EEN EENMANSZAAK IN  V.O.F. OF IN B.V.

Voor de oprichting van een B.V. komt nogal wat om de hoek kijken om alles op de juiste wijze in orde te brengen.

Te denken valt bv. aan alle informatie te verstrekken aan de notaris, belastingdienst (bv. i.v.m. evt. verzoeken om fiscale eenheid etc., ruisende of geruisloze inbreng), goodwillberekening, stamrecht, managementcontract(en) en verder alles wat hierbij aan de orde komt.

Overige meldingen aan bv. de belastingdienst en overige instanties.

Wij verzorgen alle acties i.v.m. te verstrekken informatie aan het de belastingdienst en overige instanties.

Wij denken hier niet alleen aan de div. elektronisch aangiftes, maar ook aan meldingen dienstverband werknemers etc.

Bij ziekte via vangnet meldingen betreffende uw werknemer(s) etc.

Dit geldt ook voor meldingen aan de verenigingen die zich bezig houden met de bedrijfstakregelingen.

BELASTINGDIENST

Omdat we alle soorten belastingaangiftes verzorgen, betekent dit, dat we ook op dat gebied alle service verlenen.

Allereerst zorgen wij ervoor dat uw aangiftes tijdig gedaan wordt.

U krijgt daarvan een uitgebreid rapport en indien de aanslag niet conform onze berekening is opgelegd, neemt u zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij tijdig bezwaar kunnen maken.

Indien we ons met de uitspraak hiervan niet kunnen verenigen kunnen we een beroep instellen bij de rechtbank/gerechtshof en daarna evt. cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden om uw zaak verdedigen.

Vaak proberen wij nog via een tussenweg bij de belastingdienst een compromis te bereiken.

Zelfs een beroep bij het Europese Hof ligt binnen de mogelijkheden.

U begrijpt, dat wij hier alleen een grove greep uit onze werkzaamheden hebben gedaan om een indruk te geven, waaruit zoal onze werkzaamheden uit bestaan en wat wij hierdoor voor u kunnen betekenen.

Voor alle vragen kunt u ons tenslotte telefonisch, via e-mail of gewoon schriftelijk bereiken.